ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์โรงเรียนอรัญประเทศ

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ศูนย์ HCEC โรงเรียนอรัญประเทศ ได้ดำเนินการจัดคุมสอบแบบ Remote Proctoring ในการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ที่ ศธ 04341/ว595 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษา มีผู้เข้าสอบ จำนวน 5 ราย ได้แก่

  1. นางสาวสุทธิรัตน์ พิมพ์มุ่งหวาย ศึกษานิเทศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
  2. นางสาวอุ่นใจ เทศสวัสดิ์ ศึกษานิเทศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
  3. นางสาวณัฐนันท์ สรวงสมบูรณ์ ศึกษานิเทศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
  4. นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
  5. นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต2   

ผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงเปลี่ยนแปลงการจัดสอบเป็นรูปแบบออนไลน์ จากสถานที่พัก แทนการสอบที่ศูนย์ HCEC โดยควบคุมการสอบระยะไกล (Remote Proctoring) ผ่านโปรแกรม LINE และมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ HCEC เป็นผู้ควบคุมระบบการจัดสอบ เนื่องด้วยทางผู้เข้าสอบมีความกังวลใจการระบบการสอบจึงขอสอบ ณ ศูนย์สอบทั้ง ๕ ท่าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *